top of page
CURIOSITATS

Un notari notori (II)

Curiositats de l’Arxiu Parroquial de Betxí

Antoni Meneu i Gaya

1 d’abril de 2024, a les 7:00:00

Relació de les persones que vivien a la casa de Jaume Constantí el 1606


En l’article últim parlàvem del notari Jaume Constantí, el primer notari conegut que apareix al nostre arxiu municipal. En el d’ara afegirem més dades tant de la seua biografia com de la seua família.


Jaume Constantí es maridà amb Catalina Roca amb qui tingué una llarga descendència. De fet, coneixem del matrimoni almenys 9 fills, 6 dels quals apareixen en el llibre de batejos i un altre —Cosme Constantí— que no apareix, probablement perquè el seu naixement va ser anterior a 1573 (quan comença l’arxiu). Dels fills, sis van ser-ne xiques i tres xics, el ja anomenat Cosme Constantí (que s’ordenà capellà), un altre també dit Jaume Constantí, que nasqué el 1575 i un Cristòfol, del qual tenim la partida de defunció. No tots, però, arribaren a adults. De fet, hi hagué un any trist en la vida dels Constantí-Roca, ja que el 1582 i en tan sols una setmana de diferència moriren una filla de dos anys i un xiquet de sis (Cristopholet). En la transcripció de l’inici del present article (on apareixen les persones del poble que confessaven i combregaven per pasqua) veiem que l’any 1606 vivien a casa de Jaume Constantí la seua muller, quatre filles, un fill i tres criats (bona mostra que estem davant d’una casa “bona”).


La dona de Jaume Costantí —Catalina Roca— li va sobreviure, ja que si ell morí el 1617 i va ser enterrat dins l’església de Betxí, la seua dona va faltar el 1623 i va ser portada a soterrar al convent de santa Catalina d’Onda, on també soterraren almenys dos fills morts abans. En dona constància el seu nebot capellà, mossén Miguel Martín.


Un altre Constantí que també apareix moltes vegades en l’arxiu és el notari Pere Constantí de qui no hem trobat l’acta de naixement. No podem afirmar que fora fill de Jaume i Catalina. Ara bé, no ens estranyaria, ja que també era notari. Sí que sabem que estava casat amb Isabel Sancho i que el 1606 vivia amb ella i no tenien fills, si bé eren tres els criats que tenien a casa (clar senyal del seu bon estatus social).


Els Constantí segurament vivien a l’actual plaça major del poble, ja que quan es fa el recompte dels cristians vells que es confessen i combreguen s’anoten tot seguit dels qui vivien al Palau. La nissaga del Constantí no es va perpetuar molt en el temps perquè al llarg del segle XVII van desapareixent de l’arxiu i no en tenim constància en el segle posterior. 

COMENTARIS

Per a comentar cal iniciar sessió

Comments
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page