top of page
CURIOSITATS

La cofraria del dolcíssim nom de Jesús

Curiositats de l’Arxiu Parroquial de Betxí

Antoni Meneu i Gaya

1 d’octubre de 2023, a les 7:00:00


A més de la documentació dels “Quinque Libri” (batejos, confirmació, casaments, defuncions i compliment pasqual) que els capellans estaven obligats a portar en totes les parròquies després del Concili de Trento també trobem altra documentació conservada en les esglésies. En el cas de Betxí comptem amb diversos capbreus (documents notarials) a més de llibres de tres de les confraries que van existir a Betxí: la del Dolcíssim Nom de Jesús, la de Sant Antoni i la de la Mare de Déu del Roser.

La conservació del llibres de les confraries ens aporta documentació interessant sobre la confraria en qüestió i en els llibres se’ns diu qui són els confrares, quines obligacions comporta ser-ne membre, quins són els comptes econòmics de cada anys i altres curiositats com per exemple qui era el clavari, els majorals i l’escrivà cada any.


En el cas del llibre de la Confraria del Dolcíssim Nom de Jesús se’ns diu “fundada el 15 de março de 1589 con auto recibido por Jayme Constantí, notario, siendo entonces este lugar del arzobispado de Çaragoça, siendo entonces el arçobispo el Ilmo Andreas Sanctos”.


Comentarem que en el primer capítol de la confraria disposa que el prior, clavaris, oficials i confrares s’ajunten a l’església el 2n diumenge de cada mes per oir missa bé cantada o resada. També eixirà dit diumenge “una campanilla por las calles con la ropa colorada” per a avisar els confrares i que acudisquen a guanyar les indulgències i perdons concedides a la confraria.


En el segon capítol consten els quatre aniversaris que ha de celebrar la confraria cada any per les ànimes dels confrares difunts. Es concreta que seran: una en gener després de la festa del Dolcíssim Nom de Jesús, una altra en maig, la tercera en agost i l’última el “dia que se hace commemoración de las almas”.


En un altre article donarem més informació sobre esta i les altres confraries.

COMENTARIS

Per a comentar cal iniciar sessió

Comments
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page