top of page
TECNOLOGIA

El desplegament de fibra òptica local en una ciutat i els seus aspectes clau per al seu desenvolupament i competitivitat en l'era digital

Domingo Brotóns - Avatel Betxí

1 d’abril de 2024, a les 7:00:00


  1. Connectivitat de confiança i ràpida: La fibra òptica proporciona una connexió a Internet ràpida i de confiança, la qual cosa és essencial per a empreses, institucions educatives, servicis de salut, govern electrònic i molts altres sectors. Depenent de grans operadors nacionals pot limitar la disponibilitat i qualitat de la connexió, mentre que comptar amb operadors locals permet a la ciutat garantir un accés adequat a Internet per als seus residents i empreses. 


  2. Promoció del desenvolupament econòmic: Una infraestructura de comunicacions sòlida és fonamental per a atraure inversions i fomentar el creixement econòmic. Les empreses, especialment les de tecnologia i servicis digitals, tendeixen a establir-se en àrees amb una bona infraestructura de telecomunicacions. Si una ciutat compta amb un operador local i la seua pròpia infraestructura de fibra òptica, pot oferir servicis atractius a empreses i startups, la qual cosa al seu torn genera ocupació i desenvolupament econòmic local.


  3. Independència i control: Al no dependre de ningú i tindre eixos recursos propis, una ciutat pot tindre un major control sobre la seua infraestructura de comunicacions i no dependre exclusivament dels plans i preus dels grans operadors nacionals. Això li brinda una major autonomia per a prendre decisions que beneficien als seus ciutadans i empreses, com establir polítiques d'accés equitatiu, tarifes competitives i prioritzar inversions segons les necessitats locals. 


  4. Resiliència davant crisi i emergències: Comptar amb una xarxa de fibra òptica local pot millorar la resiliència d'una ciutat enfront de crisi i desastres naturals. Les xarxes de fibra òptica solen ser més robustes i menys susceptibles a talls de servici que altres tecnologies de connexió a Internet. En situacions d'emergència, una infraestructura de comunicacions de confiança pot ser crucial per a coordinar la resposta i la recuperació. 


  5. Foment de la innovació i la digitalització: Una ciutat amb la seua pròpia infraestructura de fibra òptica pot fomentar la innovació i l'adopció de tecnologia en diversos sectors. Això inclou la implementació de projectes de ciutats intel·ligents, el desenvolupament d'aplicacions i servicis digitals innovadors, i la promoció de la transformació digital en empreses i organitzacions locals. 


En resum, el desplegament de fibra òptica i la disponibilitat de recursos propis en una ciutat són fonamentals per al seu desenvolupament econòmic, social i tecnològic en l'era digital. Proporcionen connectivitat de confiança, promouen la independència i el control local, augmenten la resiliència davant crisi i emergències, i fomenten la innovació i la digitalització en la comunitat. 

COMENTARIS

Per a comentar cal iniciar sessió

Comments
Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page