top of page
CURIOSITATS

Una mort senyorial als 6 anys

Curiositats de l'Arxiu Parroquial de Betxí

Antoni Meneu i Gaya

1 de novembre de 2023, a les 8:00:00

Fa poc parlàvem del naixement a Betxí de Francesc de Cardona, que degué ser una gran alegria per als marquesos, ja que feia ben poc havia mort Maria de Cardona, la filla dels marquesos de Guadalest i senyors de Betxí, en aquest moment Cristòfol Folch de Cardona i Anna de Centelles.


En l’arxiu parroquial consta la mort de “la muy Iltre Señora donya Maria de Cardona, hija de los Itrmos señores”. En l’acta de defunció se’ns diu que “herade edad de seysanyos”. Això va passar dimarts 28 d’agost de 1576 “ dia del gloriosoSanct Agostin” i gràcies a l’arxiu parroquial –que comença el 1573- en tenim constància.


Tot i que la majoria de betxinencs eren soterrats a dins de l’església o al fossar del costat, quan moria una personalitat important molts preferien ser enterrats al convent de Santa Catalina d’Onda, com així van fer amb Maria de Cardona, “fue llevado su cuerpo a la yglesia de Sancta Cathalina en el termino de la villa de Onda convento de frayles franciscanos” anota el rector del poble, Juan Álvaro. Donada la dignitat de la difunta no és d’estranyar que el seu cos “fue llevado por 7 sacerdotes clerigos y el Rector”, tot segurament amb una gran solemnitat que només es feia amb les persones “importants”.


També el capellà que anota la defunció és conscient que soterra la filla dels marquesos, ja que li dedica una partida de 10 línies quan en la mateixa pàgina la mort d’un altre xiquet la ressenya amb 2 línies i mitja.


En només dos anys 1576 i 1577 tenim anotats la mort d’una filla i el naixement d’un fill dels senyors de Betxí. Això ens demostra clarament que era un dels seus llocs predilectes (segurament el que més) on viure i passar molt de temps. No hem d’oblidar que tenien no només el Palau de Betxí, sinó també el Palau de l’Almirall a València i cases i palaus als altres pobles de la seua propietat.

COMENTARIOS

Para comentar es necesario iniciar sesión

Comments
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page