top of page
CURIOSITATS

Els meneu de Betxí complim 400 anys

Curiositats de l’Arxiu Parroquial de Betxí

Antoni Meneu i Gaya

30 de juny de 2023, a les 22:00:00


Així és. O més concretament, 402 anys. Ho podem comprovar llegint el llibre de casaments de l’arxiu parroquial. Allí és on consta que el 21 de maig de 1621 tenim documentat per primera vegada el cognom Meneu a Betxí. Es tracta del casament de Pere Meneu amb Jacinta Ferrer, casament que tingué lloc en l’antiga església parroquial de Betxí. En l’acta conservada se’ns diu que son pare també es deia Pere Meneu i sa mare Jerònima Colàs. Els pares no apareixen en cap document posterior, raó per la qual pensem que no vivien a Betxí i que el seu fill Pere havia vingut a aveïnar-se feia ben poc, atret segurament per l’expulsió dels moriscos el 1609, quan moltes cases de Betxí van quedar buides i calia repoblar-les. Sabem per un altre document que tenia casa al carrer de les vinyes (part del poble ocupada fins feia poc pels moriscos).


Durant el segle XVII trobem el cognom escrit unes vegades com Maneu i altres com Meneu, cosa bastant habitual –l’alternança a/e àtones-. Meneu és el que s’acabarà imposant a Betxí. En canvi a Onda el cognom sol ser Maneu.


El matrimoni amb Jacinta Ferrer va durar ben poc, ja que va enviudar el 1631, sense haver tingut descendència. El nostre avantpassat es va tornar a casar el 1634, esta vegada amb Jerònima. Remolar, amb la qual tingué un fill, anomenat també Pere Meneu, primogènit que va seguir vivint a Betxí i d’on deriva la primera branca dels Meneu.


La segona branca prové del tercer matrimoni de Pere Meneu, casat en terceres núpcies amb Úrsola Grifo, amb qui tingué un fill, Josep i dues filles, Joanna Anna i Anna. Tots els Meneus posteriors descendeixen o del Pere Meneu fill o bé del Josep Meneu, com és el meu cas.


El cognom Meneu -escàs durant el segle XVII- va anar consolidant-se en els segles posteriors i en el segle XIX i XX era un dels més nombrosos i característics de Betxí, fins al punt que actualment Betxí és el poble on més Meneus hi ha de tot l’estat.


Este cognom segurament prové d’Occitània i degueren vindre a partir del segle XVI. Actualment encara es poden trobar Meneus en terres franceses i al nostre país, especialment a Betxí. Els pobles veïns com Onda o Vila-real o Valência on trobem Meneus, solen ser originaris de Betxí.


Per tant, feliç aniversari a tots i totes els Meneu i que els nostres descendents ho puguen celebrar d’ací a 400 anys.

COMENTARIOS

Para comentar es necesario iniciar sesión

Comments
No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page