top of page
CURIOSITATS

El fill dels marquesos: Un nom ben llarg

Curiositats de l’arxiu parroquial

Antoni Meneu i Gaya

1 de setembre de 2023, a les 7:00:00


Els noms canvien segons les modes dels temps. Avui, en 2023, molts progenitors prefereixen noms ben curtets (d’una o dues síl.labes) i rarament es posen noms compostos. Des de fa uns anys trobem noms que no tenen a vore amb el santoral cristià (Mar, Nil, Leo, Aitana, Lluna, Ona, etc.). És evident que en l’època que estem tractant (segle XVII) tots els noms que es posaven als descendents havien de ser de temàtica religiosa i també sabem que abunden els noms compostos.


En el cas que tractem, naix a Betxí el 8 de setembre de 1577 l’Il.lustríssim senyor Francisco Maria Nicolàs Benito Buenaventura –poca broma amb els cinc noms-. Era fill “legítimo del Iltrmo señor don Christobal de Cardona Almirante y Marqués y de la Iltrma señora donya Anna de Centelles Marquesa de Guadaleste”. Que el naixement del fill dels marquesos es produïra a Betxí i no a València o a una altra població del seu senyoriu demostra que els seus pares passarien llargues estones en el nostre poble, com sabem que feia el iaio del xiquet -Sanç de Cardona-, com bé ens ha fet notar l’historiador Xavi Mesado, que ha estudiat la nissaga dels Cardona i Rois de Liori.


L’alegria dels marquesos degué ser immensa, ja que a més de tindre un hereu masculí feia un any escassament se’ls havia mort a Betxí una filla anomenada Maria de Cardona (el 28 d’agost de 1576). En una altra “curiositat” escriurem sobre ella.


L’acta del bateig és més llarga i detallada que els altres batejos, ja que era la d’un fill dels senyors marquesos. Ocupa tot un full i se’ns detalla a “las seys de la tarde nascio”. Va ser batejat dos dies després a les tres de la vesprada. També se’ns diu qui foren els padrins; concretament “el muy Reverendo maestro Ledesma rector de Vinaròs y la muy magnifica Petronila Sampol y de Andrés viuda y vezina de Onda”. Signa la partida de bateig el 1r capellà de qui tenim constància a la parròquia del poble, Juan Álvaro (és ell qui comença a anotar el 1573 els quinque libri)


Sabem que el nostre batejat no va arribar a heretar el senyoriu de Betxí ni el títol de Marqués i Almirall d’Aragó, ja que el III Marqués de Guadalest va ser Maria de Cardona, tia del xiquet. La mort de son pare (1583) sense descendència (per tant, el nostre xiquet batejat ja havia mort) va ser-ne la causa.


COMENTARIOS

Para comentar es necesario iniciar sesión

Comments
No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page